Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 02 - DOPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KAPACIT NA ÚROVNI BIPARTITNÍCH PLATFOREM

Cíl KA:

- technická připravenost pro práci s cílovou skupinou.

 

Součástí předkládaného projektu (žádosti o dotaci) v rámci výzvy č. 95 je klíčová aktivita 02, která vytváří synergickou vazbu na projekt počáteční "Posilování bipartitního dialogu v odvětvích" realizovaného v letech 2010-2013 (výzva č. 1).

V rámci této klíčové aktivity budou minimalizovány potřeby na technické kapacity na straně obou sociálních partnerů v 8 bipartitních platformách a Podpůrném modulu.

Znamená to doplnění stávajícího technického vybavení členů realizačního týmu pro práci s cílovou skupinou. Jedná se o v celkovém počtu o 26 notebooků včetně SW zejména pro realizaci informačních seminářů v regionech pro každou BP.