Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 01 - REKONSTRUKCE A ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY NA ÚROVNI VYTVOŘENÉ BIPARTITNÍ PLATFORMY

Cíl KA:

- aktivní činnost pracovní skupiny pro vedení sociálního dialogu na úrovni BP na téma změny a dopady důchodového systému

 

Součástí předkládaného projektu (žádosti o dotaci) v rámci výzvy č. 95 je klíčová aktivita 01, která vytváří synergickou vazbu na projekt počáteční "Posilování bipartitního dialogu v odvětvích" realizovaný v letech 2010- 2013.

V rámci této klíčové aktivity budou doplněny (ev. vytvořeny) personální kapacity na straně obou sociálních partnerů za každé odvětví (8 bipartitních platforem + 1 Podpůrný modul).

Jedná se o celkem 19 sociálních partnerů (10 zaměstnavatelských svazů a 9 odborových svazů). Sociální partneři v každém odvětví budou pokračovat v pravidelném kontakt obou stran a nastaví režim pro následnou realizaci dalších projektových aktivit. Jedná se o dlouhodobou činnost, která bude probíhat po celou dobu projektu a předpokládá se její pokračování i po ukončení projektu.

Naplánováno je cca 22 společných jednání sociálních partnerů v rámci každé BP (celkem za projekt 176 jednání sociálních partnerů) a předpokládá se další pokračování i po ukončení projektu.