Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy

„Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy“ je obsáhlou monografií věnovanou různým aspektům prodlužování pracovního života. Po detailním přehledu demografie stárnoucí české populace a jejích charakteristik co do budoucího vývoje, podílu zaměstnanosti, vzdělanostní struktury a územní diverzity, následují kapitoly věnované problematice odchodu do důchodu a práci v souběhu se starobním důchodem. Dále jsou představeny koncepty mezigeneračních vztahů v zaměstnání, vybrané personalistické otázky a charakteristiky vztahů mezi mladšími a staršími zaměstnanci. Inovativní je pohled na odlišnou roli věku v různých sektorových kontextech.  Druhá polovina publikace je věnována popisu situace v oblasti zdraví a nemoci na trhu práce, včetně přehledu problematiky invalidity. Text také upozorňuje na problematiku vícenásobných rolí starších zaměstnanců, především v dyádě zaměstnanec – pečovatel. Socio-kulturní rámec pak dotváří analýza mediálního klimatu a diskuse Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí. Publikace je určena jako rozcestník pro zájemce o komplexní zhodnocení (budoucí) situace na trhu práce s ohledem na demografický vývoj české společnosti.

PDF(77.4 MB) - Vzhledem k velikosti souboru doporučujeme neotevírat v prohlížeči, ale nejprve stáhnout kliknutím pravého tlačítka myši na odkaz a zvolit Uložit odkaz jako...