Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 06 - ZPRACOVÁNÍ DEMOGRAFICKÉ PROGNÓZY V DLOUHODOBÉM HORIZONTU (20 LET) PRO KAŽDÉ ODVĚTVÍ

Cíl KA:

- zajistit kvalitní relevantní data/demografická prognóza/ za odvětví pro další práci s CS

 

Pro další práci s CS na téma důchodové reformy bude nutné znát poměrně dobře budoucí demografický vývoj v odvětvích. K tomuto účelu nebude možné využít obecných dat, protože v dalších etapách bude potřeba pracovat s daty odvětvovými. Bude nutné u každého odvětví znát věkové rozložení, genderové rozložení a četnost jednotlivých pracovních skupin (pozic podle NSP) v dlouhodobém horizontu. Protože půjde o specifickou dovednost (zpracování demografické studie není běžnou agendou) autoři projektu si při přípravě projektu ověřovali, zda je reálné vytvoření cca 10 odvětvových demografických prognóz (za všechny BP) v relativně krátkém čase 1 roku. K obavám přispěly také negativní zkušenosti při zajišťování dopadových studií u nyní realizovaného projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, kdy bylo nutné výzvy několikrát opakovat, aby byl vůbec nalezen vhodný zpracovatel a realizace se tím velmi protahovala. Tvůrci projektu na základě předchozího průzkumu zjistili, že zpracování odvětvové demografické prognózy je reálné, avšak podmínkou je zajištění účinné spolupráce Specialistů realizačních týmů jednotlivých platforem. RT bude muset zajistit významnou podporu při získávání a zpracování odvětvových dat. Je pravděpodobné, že standardně zpracovávaná data, zejména ČSÚ, nebudou pro tyto účely dostačovat a bude nutné získat data přímo od výrobních podniků v odvětvích.

Prognózy final 12.03.2015 (zip) (Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál zpracovaný pro KZPS ČR za spolufinancování z Evropského sociálního fondu pouze pro nekomerční účely“ je soubor zaheslovaný, pro jeho stažení a odemčení prosím kontaktujte KZPS ČR na email kzps@kzps.cz.)