Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 04 - PŘENOS INFORMACÍ, POZNATKŮ A PODNĚTŮ Z PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU FORMOU KONFERENCÍ

Cíl KA:
- informovanost a připravenost širší cílové skupiny
- informovanost a připravenost laické veřejnosti

Tato aktivita je řešena ve dvou úrovních:

a) odvětvové konference na úrovni BP - seznámení širší cílové skupiny v odvětvích a laické veřejnosti s výstupy KA03 a KA 06. Na odvětvové konference budou pozváni mimo širokého spektra sociálních partnerů i zástupci státních institucí a partnerů, které jsou touto problematikou také dotčeni (např. MPSV, MPO, Svaz průmyslu a dopravy, HK ČR, apod.)

Konference budou zajištěny organizačně jako nákup služeb od dodavatele, obsahovou stránku zajistí členové pracovní skupiny= realizačních týmů BP/odvětví.

Závěrečná konference projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Závěrečná konference projektu se konala dne 17. června 2015

Soubory ke stažení:

Fotografie z konference (4MB zip)

Prezentace (27MB zip)