Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Zemědělství

Seřazené podle:
  • Datum

Zemědělství

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Zemědělství:

Na straně zaměstnavatelů:

 

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR (ZS ČR)

Zemědělský svaz ČR je nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství, které obhajuje a prosazuje zájmy členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usiluje o rozvoj zemědělství a venkova, napomáhá členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytuje služby: poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, obchodní, právní a sociální. ZS ČR je organizací zaměstnavatelů a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva, účastní se kolektivního vyjednávání a uzavírá smlouvy vyššího stupně. V rámci sociálního partnerství je reprezentantem svých členů při jednáních se všemi státními orgány a institucemi ČR.

ZS ČR každoročně uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupně s odbory, která je následně rozšiřována na všechny zemědělské podniky v ČR. Snaží v této roli tlumit a zreálňovat požadavky odborů především na nárůst mezd. ZS ČRtaké napomáhá členům svazu řešit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní režimy a další úkoly vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů.Na straně zaměstnanců:

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - ASO

OS PZV - ASO je nezávislou, samostatnou, dobrovolnou organizací zaměstnanců a občanů připravujících se na práci, případně ostatních občanů, kteří projeví zájem podílet se na činnosti odborového svazu, sdružující téměř 100 tisíc členů. Usiluje o důstojné pracovní podmínky, humanizaci práce a odpovídající odměnu za vykonanou práci.

OS PZV- ASP se podílí na uzavírání odvětvových kolektivních smluv, pomáhá při kolektivním vyjednávání ve firmách, zprostředkovává činnost při uzavírání kolektivních smluv, radí při tvorbě a užití sociálního fondu a FKSP, v otázkách hospodaření, zajišťuje bezplatné prohlídky pracovišť z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, školí aktuálních odborných témat. Pro své členy odborový svaz zajišťuje právní poradenství v zaměstnaneckých vztazích a poradenskou službu ve všech oblastech BOZP. OS PZV – ASO vydává informační měsíčník Agros-bulletin.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum